Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

MFI 160   [Original title]

Χώρα: Hungary
Έτος παραγωγής: 1927
Είδος: Newsreel
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production Company: Magyar Filmiroda Rt.    Περιεχόμενο:
  • hun
  • eng
3867
HUNGARIAN NEWS 160. Released by the Hungarian Film Bureau Ltd., Budapest, I. Döbrentei utca 11.
(1)
Masquarade for the Carnival in Mohács. High spirits for three days.
(2)
The "sokác" nationals dance their national dance "kolo" in the spring carnival.
{Festive parade on at the Carnival, youth dancing
Piper in folk attire
Joyful scenes, bear dancers
Parade in costumes, "buso"-s}
(3)
"Sokác" girls.
{Women in folk attire}
(4)
"Buso" procession in contemporary masks and fancy dress. According to tradition, they chased the guards of the Mohács earthwork across the River Dráva in masks, with horns and rattles during the Turkish liberation fights.
{"Buso"-s in mask and costume at the parade}
(5)
The End

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 166 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Hungarian National Film Archive, Budapest
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια