Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Signs - Models of Kinetic Light- and Soundplays. Homage to Oskar Schlemmer and Kurt Schwertfeger   [Title Translation]

Zeichen - Modelle Kinetischer Licht- und Klangspiele. Hommage à Oskar Schlemmer und Kurt Schwertfeger   [Other Title]
Year of origin: n/a
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Pädagogische Hochschule Niedersachsen, Abt. Hildesheim, Audiovisuelles Zentrum (Hildesheim)
First released by: Pädagogische Hochschule Niedersachsen, Abt. Hildesheim, Audiovisuelles Zentrum (Hildesheim)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Franz Kumher
  Wolfgang Roscher


Λέξη - κλειδί: Dadaismus, Kinetische Kunstwerke, Klangspiel, Kurt Ranke, Kurt Ranke, Lichtspiel, Oskar, Schlemmer, Schwertfeger, Schwitters, Dada, kinetic sculpture, Kurt, Kurt, lightplay, Oskar, Schlemmer, Schwertfeger, Schwitters, soundplay

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Kinetic kaleidoscopic projections, accompanied by sound, after Schlemmer and his pupil Schwertfeger, dadaistic reminiscences culminating in Schwitters' Dada sonata.

Version 1
Γλώσσα: deu
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 22 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 246 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a