Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Diongor (Central Africa, South Wadai) - Margai Cult   [Title Translation]

Djonkor (Zentralafrika, Süd-Wadai) - Margai-Kult   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1959
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Peter Fuchs (Wien)
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Peter Fuchs


Λέξη - κλειδί: Djonkor, Aerophone, Altar, Divination, Diviner, Gestik, Hirsebier, Huhnopfer, Margai-Kult, Medium, Opferhandlung, Orakel, Priester, Regenmacher, Regenzauber, religiöse Handlung, Ritus, Ritus, Schutzgeist, Speichel, Tieropfer, Tieropfer, Trance, Trankopfer, Trankopfer, Trompete, Wahrsagen, Wahrsager, aerophone, altar, animal sacrifice, animal sacrifice, chicken sacrifice, Diongor, divination, divinerGebet, Djonkor, fortuneteller, fortunetelling, gesture, guardian spirit, libation, Margai cult, medium, oracle, prayer, priest, rain magic, rainmaker, religious act, rite, rite, sacrificial act, sacrificial drink, sacrificial drink, saliva, sorghum beer, trance, trumpet, ["['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']", "['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']"], ['musical instruments', 'musical instruments']

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
Vor den zu verrichtenden Opfern wird das Orakel befragt. Nach Ankündigung der Opfer durch eine Trompete werden am Margai-Altar Hühner und Hirsebier geopfert. Das restliche Bier wird von den Anwesenden getrunken. Eine andere Opferhandlung zeigt einen Margai-Priester, der ein Bieropfer darbringt. Die Margai (Naturgeister) werden durch weibliche Medien befragt, die sich in tranceartigem Zustand befinden.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 8 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 2
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 8 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 3
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 8 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 90 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH