Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Het Offer   [Original Title]

The Sacrifice   [Alternative Title]
Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1946
Είδος: n/a
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Multifilm    Περιεχόμενο:
  • nld
Propagandafilm Stichting 1940-1945 over de herstellingsoorden voor leden van het verzet.
De film bevat enkele beelden van ondergrondse activiteiten tijdens de Duitse bezetting, zoals het vervalsen van persoonsbewijzen om Joden te helpen, het verwijderen van persoonskaarten uit het bevolkingsregister, het luisteren naar de zender Radio Oranje, een clandestiene drukkerij en het bezorgen van illegale blaadjes. Dan volgt, vermoedelijk door verraad, een inval in de drukkerij, waarbij echter de beide invallers (een burger en een Duitse militair) worden neergeschoten. Hierop wordt als represaille-maatregel een aantal onschuldigen gefusilleerd.De Stichting 1940-1945 is opgericht om de nabestaanden van deze mensen te helpen. Tot slot volgt daarom een opwekking om contributant van deze stichting te worden.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Subtitles)
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: NitrateVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 110 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 3
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Nitrate