Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

LE GAZ METHANE DU LAC KIVU   [Original Title]

Χώρα: Belgium
Έτος παραγωγής: 1957-1958
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Director: A. CAPART
  A. GODFRINE
  JEAN KUFFERATH
Production company: MINISTERE DU CONGO BELGE ET DU RUANDA-URUNDI, ZAIRE ET RWANDA


Λέξη - κλειδί: Afrique, bateaux, colonialisme, Congo, Congo belge, gaz, KEA, Lac Kivu, lacs, recherche scientifique, sciences, Union Chimique Belge, Afrika, Belgisch Congo, Belgische Chemische Vereniging, boten, Congo, gas, KEA, Kivumeer, kolonialisme, meren, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappen

    Περιεχόμενο:
  • fra
Recherche sur les gaz méthane du lac Kivu.
L'étude des gaz accumulés dans les eaux profondes du lac Kivu a été entreprise en 1952-1954 par la Mission des lacs, "K.E.A." organisée par le Ministère des colonies et poursuivie au cours de deux missions mises sur pied par l'Union chimique belge en 1953-54 et 1957-58.
Bâteau effectuant le pompage vertical et oblique, et mesure des débits.
En 1957 le ministère des colonies charge l'Union chimique belge d'une nouvelle mission : installer sur la rive du lac une station pilote destinée à étudier les débits de tuyaux de gros diamètre et la rentabilité d'une éventuelle exploitation industrielle.
Déchargement de ces gros tuyaux, et pose dans l'eau.
Le film se termine par une pancarte de l'UCB : Mission gaz du Kivu.

Version 1
Γλώσσα: fra
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 30 min

» 
Μήκος Κόπιας: 383 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: Acetate