Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Grief, a Peril in Infancy   [Other Title]

Trauer - Eine Gefahr für Kleinkinder   [Other Title]
Year of origin: n/a
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Psychoanalytic Research Project on Problems of Infancy
  René A. Spitz (New York, NY)
  Katherine M. Wolf (New York, NY)
First released by: New York University Film Library (New York, NY)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: René A. Spitz
  Katherine M. Wolf


Λέξη - κλειδί: Angst, Bezugsperson, Deprivation, Entwicklung, Heimerziehung, Kinder, Kleinkinder, Mutter-Kind-Beziehung, soziale, Trennung von, Trennungsverhalten, Verhaltensstörungen, mother-child relationship

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
Verhaltensänderungen von Kleinkindern nach Trennung von der Mutter. Bei mehr als dreimonatiger Trennung wird passive, apathische Haltung habituell und überdauernde Persönlichkeitsveränderung wahrscheinlich. Verlangsamte Entwicklung und psychische Störungen am Beispiel von 6 Kleinkindern zwischen 0,8 und 1,3 Jahren, die seit dem 4. Lebensmonat im Heim aufwuchsen.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 24 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 267 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a