Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

MFI 2   [Original title]

Χώρα: Hungary
Έτος παραγωγής: 1924
Είδος: Newsreel
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production Company: Magyar Filmiroda Rt.    Περιεχόμενο:
  • eng
  • hun
0. 0
Hungarian News II. Released by the Hungarian Film Bureau Ltd.
1. [1]
[The Health Committee of the League of Nations in Budapest.]
2. (2)
The Comittee on a tour of inspection led by secretary Mons Rulot and dr. Tibor Györy ministerial adviser.
{The delegation heading to the inspection.}
3. (3)
The unfinishable pavilions of the Saint John Hospital's pulmology.
{Construction site.}
4. (4)
In the Elisabeth Sanatorium in Budakeszi.
{The park of the Sanatorium. Patients on bed-rest cure.}
5. (5)
In the Manfréd Weiss Sanatorium in Budakeszi.
{The building and the park of the sanatorium. The members of the delegation among the patients on bed-rest cure.}
6. (3)
A race in the memory of Áron Thomka in Lágymányos. The distance is 7.5 km.
{-}
7. (4)
The start of seniors.
{A group of runners.}
8. (5)
I. Kultsár 26 min. 57.6 sec. II. Pál Király 27 min. 2.9 sec.
{The finish-line, reaching the goal surrounded by the audience.}
9. (6)
The four kilometer-long runner race of high school students on Lágymányos meadow.
{-}
10. (7)
The start.
{Start of the runners.}
11. (8)
I. Domsitz 13 min. 39 sec. II. Hajnal III. Pfeifer.
{Reaching the goal , people lining up along the finishing line.}
12. (9)
Through swampy field.
{Runners in the field near water.}
13. (10)
People watching the race in Lágymányos.
{A group of the audience, children and adults.}
14. (9)
Banneret Baron Zsigmond Perényi at the inauguration.
{Baron Perényi arrives in Hungarian costume.}
15. (2)
March 15th in the capital.
{-}
16. (3)
On Freedom Square.
{A speaker and the celebrators, a brass band.}
17. (4)
On the Petőfi square.
{Celebrating crowd at the Petőfi statue.}
18. (5)
Unveiling of a memorial tablet in the Kossuth Lajos Street.
{A picture of the crowd at the celebration.}
19. (6)
The memorial tablet of the freedom of press.
{A memorial tablet with a picture of Petőfi.}
20. (7)
The funeral of Tamás Beniczky, police commander-of-chief.
{A group of police cavalry in the procession, policemen in ceremonial helmets. Police officers in the funeral procession. A carriage with the coffin followed by the funeral procession on the Fiume road.}
21. (2)
The 13 km-long county championships in running on Csillaghegy.
{-}
22. (3)
Start in the wet field.
{Start, a group of runners.}
23. (4)
Through a precipice.
{Runners go up and down in an uneven field.}
24. (5)
Finish.
{Reaching the goal.}
25. (6)
The winner: Pál Király.
{Pál Király (close-up).}
26. (7)
In the second place: Gyula Csekey.
{Gyula Cseke (close-up).}
27. (8)
In the third place: Kultsár.
{Kultsár (close-up).}
28. (9)
Pál Király is celebrated by the members of E.S.C.
{Pál Király is carried shoulder high.}
29. (10)
The members of the jury.
{Jurors consult with each other.}
30. (11)
The start of the juniors. The distance is 7 km.
{Runners. Reaching the goal.}
31. (12)
The winner is: Somogyi
{Somogyi (close-up).}
32. (13)
In the second place: Domsitz.
{Domsitz (close-up).}
33. [14]
[Glowworm English gunboat in Budapest.]
{An English gunboat on the Danube.}
34. [15]
Dr Pál Pesthy, Minister of Justice.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 150 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Hungarian National Film Archive, Budapest
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Hungarian National Film Archive, Budapest
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια