Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

South Africa, Transvaal - Dances of the Workers from Johannesburg-Roodepoort   [Title Translation]

Südafrika, Transvaal - Tänze der Arbeiter von Johannesburg-Roodepoort   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1967
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Horst Uhlig
Producer: Alfons Michael Dauer
First released by: IWF (Göttingen)
Production company: Horst Uhlig (Kiel)
Editing: Claus Goemann


Λέξη - κλειδί: Chopi, Ndau, Setapo, Shangaan, Swasi, Zingili, Zulu, Akrobatik, Arbeiter, Arbeiter, Idiophone, im Chor Singen, Kleidung, Männertanz, Membranophone, Orchester, Rassel, Schütteltanz, Singen, Singen, Südafrika, Südafrika, Tanz, Tanz, Tanzkleidung, Trommel, Xylophon, Acrobatics, chorus, clothing, Dance, Dance, dance clothing, drum, idiophone, membranophone, men's dance, orchestra, rattle, shaking dance, South Africa, South Africa, Workers, Workers, xylophon, ["['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']", "['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']"], ["['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']", "['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']"], ['musical instruments', 'musical instruments'], ['musical instruments', 'musical instruments'], ['singing', 'singing'], ['singing', 'singing']

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
Während einer Veranstaltung in Roodepoort sind in der Tanzarena auf dem Gelände eines Minenkomplexes verschiedene Darbietungen der Swasi, Setapo, Shangaan, Ndau, Chopi, Zulu und Zingili zu sehen.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 22 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 2
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 22 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 3
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 22 min

» 
Μήκος Κόπιας: 238 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH