Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Selbsttätiges Spannen und Vorschieben des Werkstoffes zum Drehen   [Other Title]

Έτος παραγωγής: 1953
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (Berlin)
  Occident-Film (Berlin)
First released by: FWU (München)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Rolf Eckstein    Περιεχόμενο:
  • deu
Nach der Darstellung des Spannens von Hand werden in Zeichentrick und Naturaufnahmen die hydraulisch betätigten Einrichtungen zum selbständigen Spannen beim Dreibackenfutter und beim Zweibackenfutter mit Eil- und Spannhub gezeigt. Der Aufbau und die Wirkungsweise des automatischen Vorschubs der Werkstoffstangen werden dargestellt und im Zeichentrick erläutert.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 7 min

» 
Μήκος Κόπιας: 72 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a