You are here: Home
Document Actions

Details

Vokiečių kronika   [Original Title]

German occupation of Lithuania   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1941
Genre: Newsreel
Locations of shooting: n/a

Credits
Production company: n/a


Keywords: Military, culture, economy, international relations, Kariuomenė, kultūra, ekonomika, tarptautiniai santykiai
Užsirašymas į policijos gretas. Priimtieji persirengia, stovi rikiuotėje. Karininkas kalbasi su naujokais. Paroda: apžiūrimi paveikslai, skulptūros, medaliai. Darbas fabrike. Darbininkai klauso kalbos ir ploja. Jūroje plaukia du vokiečių desantiniai kateriai ir barža, iš kurios iškraunama karinė technika. Vokiečių kariuomenės paradas. Paroda: skulptūros, ginklai, paveikslai (specialus skyrius, skirtas Estijai). Mokykloje mokoma dirbti su keramika.

Version 1
Language: n/a
Sound: silent film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:10:10

» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed