You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.28   [Original Title]

Soviet Lithuania No.28   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1964
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Kaunas, Anykščiai, Šiauliai, Panevėžys, Kaunas, Palanga

Credits
Director: A. Dausa
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: A. Blyža
  R. Gabalis
  M. Segalis
  R. Verba


Keywords: Politics, economy, agriculture, international relations, education, culture, science, nature, Politika, ekonomika, žemės ūkis, tarptautiniai santykiai, švietimas, kultūra, mokslas, gamta
Kauno išvadavimo iš nacistinės Vokietijos okupacijos 20-mečio minėjimas, Kauno svečias, karo veteranas vadavęs Kauną Aleksandras Novorolis. Miesto vaduotojas, karo veteranas Borisas Pavlovas apžiūri tanką - paminklą. Anykščių rajono Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pirmininkas Viktoras Lukoševičius posėdyje, lanko kolūkiečius, laisvalaikiu piešia. Šiaulių televizorių gamykloje dirba Kauno politechnikos instituto neakivaizdidio skyriaus studentė Loreta Sapkūnaitė, surenkami ir tikrinami televizoriai. Panevėžio elektroninių vamzdelių gamyklos statyboje dirba buvusi laiškininkė Janina Jarinkevičiūtė, autobuso konduktorė Valė Klimaitė ir Nijolė Ramaitytė. Kauno dailiojo čiuožimo mokyklos auklėtinė, čempionė Lilija Žalytė. Kauno kūno kultūros kombinato aikštelėje čiuožia Maskvos baleto ant ledo meistrai - Stanislovas Žukas ir jo žmona Nina, dukart TSRS čempionė Tatjana Nemcova. Kauno muzikinio teatro solistė Bielionienė su dukra, pianiste Sonata Bielionyte ir sūnumi, kompozitoriumi Liutauru Bielioniu gamtoje, Sonata Bielionytė koncertuoja. Palangos paplūdimyje vasarą.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 249 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 283,7 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 288 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 248 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 255 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 249 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 257,2 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 301,4 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 249 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base nitrate/acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:08:18

» 
Length 249 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed