Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Bury Me Twice. Tiwah - A Ngaju Dayak Ritual, Kalimantan   [Title Translation]

Fluß des geliehenen Lebens. Tiwah - Das Totenritual der Ngaju Dayak, Kalimantan   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1993
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Assistant: Werner Sperschneider
Author: Sri Kuhnt-Saptodewo
  Hanno Kampffmeyer
Sound mixer: Klaus Kemner
Opticals: Andrea Hacker
Producer: Beate Engelbrecht
Special Effects: Andrea Hacker
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Sound: Thorsten Bolzé
Production company: Hanno Kampffmeyer (München)
Editing: Christina Danckwortt
Photography: Hanno Kampffmeyer
Subtitles: Manfred Krüger


Λέξη - κλειδί: Ngadju-Dayak, Bestattung, Gong, Idiophone, kirchliches Fest, Knochenumbettung, Membranophone, Priester, Reinigung, religiöse Handlung, rituelle, Sakraltext, Sekundärbestattung, Tanz, Tieropfer, Totenfest, Totenfest, Trommel, animal sacrifice, bones, burial, Dance, Death, death cult, death custom, death ritual, drum, feast, festival in commemoration of the dead, festival in commemoration of the dead, funeral, gong, idiophone, membranophone, Ngadju Dayak, priests, religious act, ritual cleansing, sacred text, secondary burial, ["['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']", "['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']"], ["['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']", "['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']"], ['musical instruments', 'musical instruments'], ['musical instruments', 'musical instruments']

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
Das Dorf Tumbang Malahui (Mittel-Kalimantan) feiert ein Tiwah, ein Totenfest. 23 Familien bestatten 35 verstorbene Verwandte endgültig und geleiten ihre Seelen in die Oberwelt. Das 38 Tage dauernde Fest besteht aus mehreren Teilen: Bau des Musikhauses, Aufstellen des Sankaraya, Ankunft der Priester, Aufstellen der Gongs und Trommeln, Herbeirufen der Oberweltleute, Ankunft der Gäste, erstes Tabuh (Opferung der Tiere), erstes Seelengeleit für die Totenseele, zweites Tabuh, zweites Seelengeleit für die Blut- und Fleischseele, Holen der Knochen vom Friedhof, drittes Seelengeleit für die Seelen der Knochen, Bestattung der Knochen, Reinigung der Häuser der Tiwah-Veranstalter, Reinigung der Hinterbliebenen im Fluß, Abbruch aller Festgebäude, Aufstellen des Sankaraya im Wald, Vergeben der Sakralnamen an die Tiwah-Veranstalter, Abfahrt der Priester.

Version 1
Γλώσσα: deu, eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 127 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 2
Γλώσσα: deu, eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 127 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 3
Γλώσσα: deu, eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 127 min

» 
Μήκος Κόπιας: 1378 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH