Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Return of Minister Dr. Beneš to his Home Country in 1919   [Assigned Title]

Návrat ministra Dra Ed. Beneše do vlasti na podzim roku 1919   [Assigned Title]
Χώρα: Czech Republic
Έτος παραγωγής: 1919
Είδος: Documentary Film
Τόπος: Horní Dvořiště:nádraží, České Budějovice:náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice:nádraží, Veselí-Mezimostí:nádraží, Tábor:nádraží, Benešov:nádraží, České Budějovice,náměstí Přemysla Otakara II.,radnice

Συντελεστές:
Himself: Beneš Edvard
  Benešová Hana
  Franke Emil
  Udržal František
  Pellé Maurice César Joseph
  Strimpl Ludvík
  Husák Otakar
  Pellé Maurice César Joseph
  Benešová Hana
  Beneš Edvard
  Kolín Alois
  Beneš Edvard
  Benešová Hana
  Masaryk Jan


Λέξη - κλειδί: automobil ozdobený, dav na náměstí, děti v krojích, fotografové, kameraman, kočár s koňmi, kroje lidové, kytice, legionáři, lidé mávající, lokomotiva ozdobená, nádraží, průvod slavnostní, uvítání slavnostní, vlak přijíždějící, vojáci pochodující, arriving trains, bunch of flowers, Cameramen, ceremonial procession, children in folk costumes, crowds in a square, folk costumes, horse drawn carriage, legionnaires, marching soldiers, ornate automobiles, ornate locomotives, photographers, Railway stations, waving people, welcome ceremony

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • ces
Train with decorated locomotive is entering the railway station in Horní Dvořiště, and Dr. Beneš with his wife is getting off. Besides others they are welcomed by František Udržal and by the Minister Emil Frank. Train departure from Horní Dvořiště. The train stops in other railway stations: Veselí-Mezimostí, Tábor, Benešov, České Budějovice. Ceremonial welcome on the square in the town of České Budějovice.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: 285.9 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Národní filmový archiv
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια