Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

CHOISIS TON AVENIR   [Original Title]

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT GENERAL AU CONGO BELGE ET AU RUANDA-URUNDI   [Alternative Title]
Χώρα: Belgium
Έτος παραγωγής: 1957
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Director: JEAN-MARC LANDIER
Production company: PIERRE LEVIE


Λέξη - κλειδί: Afrique, bagagistes, colonialisme, Congo, Congo belge, économie, infrastructure, Kinshasa, mutilés, orientation professionnelle, piscines, policiers, ports, professions, Sabena, travail, travailleurs, usines, Afrika, arbeid, Belgisch Congo, beroepen, beroepskeuze, Congo, economie, fabrieken, havens, infrastructuur, Kinshasa, kolonialisme, kruiers, politiemannen, Sabena, verminkten, werkers, zwembaden

    Περιεχόμενο:
  • fra
Ce film est consacré aux activités du Centre-pilote d'orientation professionnelle de Leopoldville, ouvert aux Blancs comme aux Noirs.

Le commentaire de ce film montre l'évolution de la situation intérieure du Congo belge. Il s'agit de "répondre aux problème posés par le développement rapide du pays, tant technique, qu'économique qu'humain" et d'"assurer le plein épanouissement et le bonheur à chaque homme, à quelque race, à quelque territoire qu'il appartienne".
Le film débute par des images de ce développement économique : ports, usines, mines, et continue par des Noirs dans diverses occupations : machines dans des usines, studio d'enregistrement, atelier de céramique.
Parmi les mesures pour répondre aux problèmes posés il y a la création de centres d"orientation professionnelle "permettant d'assurer à la génération montante un développement complet et harmonieux dans la communauté congolaise de demain".
Passons au fonctionnement du centre-pilote d'orientation professionnel de Leopoldville. Un dossier complet est établi sur tous les candidats (renseignements scolaires, sociaux, familiaux). Ensuite, examen médical approfondi. Enfin, tests psychotechniques et interviews avec le conseiller professionnel. Il y a également des conférences à l'intention des parents (noirs et blancs). Le centre s'occupe également de la réadaptation professionnelle, pour des mutilés par exemple.
Les épreuves de sélection se font également dans les villages de brousse.
Séance de testing pour congolais en vue de devenir bagagiste à la Sabena. Policiers noirs.
Publication de brochures d'information sur les divers métiers.
Après Léopoldville, de tels centres existeront dans tous les chefs-lieux de province.
Commentaire final : "l'orientation professionnel jouera pleinement son rôle dans la féconde communauté belgo-congolaise".

Version 1
Γλώσσα: fra
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 11 min

» 
Μήκος Κόπιας: 129 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: Acetate