Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Yanomami, Patanoetheri (Venezuela, Upper Orinoco) - Interactions of Brothers and Sisters   [Title Translation]

Yanomami, Patanoetheri (Venezuela, Oberer Orinoko) - Interaktionen von Geschwistern   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1989
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Irenäus Eibl-Eibesfeldt (Seewiesen)
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Irenäus Eibl-Eibesfeldt


Λέξη - κλειδί: Patanoetheri, Yanomami s. a. Waika, Aggression, Beistehen, Füttern, Gesäßweisen, Geschwister, Homo, Interaktion, Körperpflege, Koseverhalten, Kußfüttern, Lausen, Mensch, Objektkonflikt, Primates, Primates, soziale, Sozialverhalten, spielerische, Spotten, Streit, Teilen, Trösten, Weinen, aggression, Comforting, conflict about objects, consolation, Cuddling behaviour, feeding, grooming, human being, interaction, kiss-feeding, lousing, Mocking someone, playful, presenting of the rear, Primates, quarrel, sharing, Siblings, social behaviour, social personal hygiene, supporting, weeping

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
The film shows different interactions between an older sister (8- to 10-years-old) and her younger brother (approximately 5-years-old); then between a 5-year-old boy and his 1 1/2-year-old sister. Among other things the sister is teased by her smaller brother. He presents his rear to her. She comforts him when he cries and louses him. In the second sibling pair, a conflict over an object develops in addition to affectionate interactions. When the brother playfully roughhouses with another boy, his little sister appears alarmed. She intervenes in an effort to separate the two boys. In the process, she sides with her brother.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 17 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 2
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 17 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 3
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 17 min

» 
Μήκος Κόπιας: 185 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH