You are here: Home
Document Actions

Details

Funeral of Jaroslav Vrchlický   [Assigned Title]

Pohřeb Jaroslava Vrchlického   [Assigned Title]
Country of Origin: Czech Republic
Year of origin: 1912
Genre: Documentary Film
Locations of shooting: Praha:Václavské náměstí,Národní muzeum, Praha:Václavské náměstí (zaplněné lidmi), Praha:Václavské náměstí,kašna

Credits
Production company: Illusion


Keywords: církevní hodnostáři, hosté smuteční, insignie UK, jízda sokolská, kočáry s věnci, osobnost Vrchlický Jaroslav, pohřeb Vrchlický Jaroslav, průvod pohřební, univerzita Karlova zástupci, vůz pohřební s rakví, carriages with wreaths, church dignitaries, coffin on a hearse, funeral of J. Vrchlický, funeral processions, insignia of Charles University, mourners, personality of J. Vrchlický, representatives of Charles Univ., Sokol cavalry
Pohřeb básníka Jaroslava Vrchlického v Praze - pohřební průvod seformuje na Václavském náměstí u Národního muzea a postupuje směrem dolů po zcela zaplněném náměstí. Pohřební vůz je tažen osmispřežím černých koní, v průvodu kráčejí církevní hodnostáři a zástupci Univerzity Karlovy s insigniemi.

Version 1
Language: n/a
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» Complete Film
Length 207.0 m Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base Acetate
Copyright Information Národní filmový archiv
License Information Film can be licensed