Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Pohřeb Jaroslava Vrchlického   [Assigned Title]

Funeral of Jaroslav Vrchlický   [Assigned Title]
Χώρα: Czech Republic
Έτος παραγωγής: 1912
Είδος: Documentary Film
Τόπος: Praha:Václavské náměstí,Národní muzeum, Praha:Václavské náměstí (zaplněné lidmi), Praha:Václavské náměstí,kašna

Συντελεστές:
Production company: Illusion


Λέξη - κλειδί: církevní hodnostáři, hosté smuteční, insignie UK, jízda sokolská, kočáry s věnci, osobnost Vrchlický Jaroslav, pohřeb Vrchlický Jaroslav, průvod pohřební, univerzita Karlova zástupci, vůz pohřební s rakví, carriages with wreaths, church dignitaries, coffin on a hearse, funeral of J. Vrchlický, funeral processions, insignia of Charles University, mourners, personality of J. Vrchlický, representatives of Charles Univ., Sokol cavalry

    Περιεχόμενο:
  • ces
  • eng
Pohřeb básníka Jaroslava Vrchlického v Praze - pohřební průvod seformuje na Václavském náměstí u Národního muzea a postupuje směrem dolů po zcela zaplněném náměstí. Pohřební vůz je tažen osmispřežím černých koní, v průvodu kráčejí církevní hodnostáři a zástupci Univerzity Karlovy s insigniemi.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: 207.0 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Národní filmový archiv
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια