Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Lehrer und Klassen   [Other Title]

Läraren och Klassen   [Other Title]
Year of origin: n/a
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Kungl. Skolöverstyrelsen (Stockholm)
Distributor: IWF (Göttingen)    Περιεχόμενο:
  • deu
Ausschnitte aus 5 verschiedenen Unterrichtsstunden mit etwa 14jährigen Schülern (gemischte Klasse): 1. Lehrerin hat Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, wird nicht ernst genommen. 2. Lehrer ruhig und sicher (sozialintegrativer Stil), aufgelockerte Atmosphäre, keine Disziplinschwierigkeit. 3. Lehrer betont selbstsicher und autoritär, Schüler unterwürfig, schlechter Unterrichtserfolg. 4. Neue Lehrerin stellt sich vor, fordert Mitarbeit, übergeht Störversuche geschickt. 5. Lehrerin nervös und unkontrolliert, Schüler opponieren und nützen Unsicherheit aus, Lehrerin verliert die Beherrschung.

Version 1
Γλώσσα: swe
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 22 min

» 
Μήκος Κόπιας: 240 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a