Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Micron magazine no 1   [Assigned Title]

Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1936
Είδος: Newsreel
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Wal    Περιεχόμενο:
  • nld
- de Nederlandsche Katholiekendag te Utrecht, mis in open lucht, predicatie van mgr. Huibers, de heer A.J.M. Baron van Wijnbergen spreekt inleidend woord, mgr. De Jong besluit de dag
- de landdag van de R.K. Staatspartij te Alkmaar, mr. F. Teulings voert het eerste woord, mr. T.J. Verschuur, oud-minister van Economische Zaken volgt, slotwoord door mr. C.M.J.F. Goseling, voorzitter van de RKS, sprekers vanaf kleine kansel tegenover mensen in open veld.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 250 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: 262 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: 262 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 200 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Nitrate