Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Gestalt Perception in the Common Toad - 2. Modification of Prey Recognition by Learning   [Title Translation]

Gestaltwahrnehmung bei der Erdkröte - 2. Modifikation des Beuteerkennens durch Lernen   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1980
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Author: Jörg-Peter Ewert
Producer: Hasso Kuczka
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Production company: IWF (Göttingen)
Editing: Roland Dröscher
Photography: Roland Dröscher
  Kuno Lechner


Λέξη - κλειδί: AAM, Amphibia, Amphibia, Amphibia, Amphibia, Amphibia, Beuteerkennen, Beuteerwerb, Bufo bufo, Dressur, Erdkröte, Erdkröte, experimentelle Verhaltensforschung, Gestaltwahrnehmung, Kröte, Lernen, Sehvermögen, AAM, Amphibia, Amphibia, Amphibia, Amphibia, Amphibia, common toad, conditioning, experimental behaviour research, learning, prey capture, prey recognition, shape recognition, visual recognition

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Self-conditioning of the common toad to prey smell and modification of the innate releasing mechanism for prey capture behaviour. "Hand-conditioning". Fine differentiation of prey dummies by stimulus-specific habituation.

Version 1
Γλώσσα: deu, eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 10 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 2
Γλώσσα: deu, eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 10 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 3
Γλώσσα: deu, eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 10 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 116 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια