Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Tarybų Lietuva Nr.28   [Original Title]

Soviet Lithuania No.28   [Title Translation]
Χώρα: Lithuania
Έτος παραγωγής: 1960
Είδος: Newsreel
Τόπος: Vilnius, Kaunas district, Kėdainiai district, Kaunas, Poznan (Poland)

Συντελεστές:
Director: N. Liubošicas
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: P. Kalabuchovas
  M. Segalis
  E. Narūnas
  A. Vidugiris


Λέξη - κλειδί: Economy, agriculture, international relations, culture, historical events, Ekonomika, žemės ūkis, tarptautiniai santykiai, kultūra, istoriniai įvykiai

    Περιεχόμενο:
  • lit
  • eng
Istoriniai kino kadrai: 1-asis kolūkiečių suvažiavimas. Kėdainių rajono K.Požėlos vardo kolūkyje: mechanizatoriai, kolūkio banda, bitynas, kolūkio pirmininkas Juozas Macevičius. Žymūs Anykščių žmonės: rašytojai Jonas Biliūnas, Antanas Baranauskas, Antanas Vienuolis. Paminklo poetui Vytautui Montvilai atidengimas; kalba poetai Vimcas Mykolaitis - Putinas, Vladas Mozuriūnas. Lietuvos Kino Studijos vaidybinio filmo "Mirties kaimas" filmavimas Kauno rajono J.Biliūno vardo kolūkyje, filmuoja kino operatorius Jonas Gricius, filmo režisierius Arūnas Žebriūnas filmavimo aikštelėje. Nuolatinė baldų paroda Vilniuje. Tarptautinė Poznanės mugė. Haičio artistų gastrolės Lenkijoje: koncertas, dainuoja solistė.

Version 1
Γλώσσα: lit
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 278 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Sound negative
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 276 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 276 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Sound negative
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 276 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Duplicate positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 276 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Duplicate negative
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 2
Γλώσσα: lit
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 00:09:12

» 
Μήκος Κόπιας: 276 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 276 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια