You are here: Home
Document Actions

Details

Centra varia Nr. 4A   [Original Title]

Tobis Hollandsch nieuws   [Alternative Title]
Country of Origin: Netherlands
Year of origin: 1943
Genre: Compilation
Locations of shooting: n/a

Credits
Production company: Tobis Profilti


1. Op ambachtelijke wijze worden er houten stoelen vervaardigd met kunsthandsnijwerk.
2. Fietstentoonstelling met ondere andere de 1e fietsen.
3. Beelden van het circus; onder andere drie beren op allerlei apparaten.
4. Oude, niet meer gebruikte platen worden opnieuw gebruikt om nieuwe grammofoonplaten te vervaardigen. Opnamen van het fabricageproces in de fabriek.
5. Kinderen krijgen melk op school.
6. De eerste vrouwelijke schoorsteenveger (19) aan het werk.
7. Edelsmid aan het werk. Hij maakt onder andere vazen, potjes.
8. Bij de gemeentelijken schooltuinen worden kinderen onderricht in het verwerken van vlas en hennep. Het hele proces van vlas tot touw wordt gedemonstreerd.
9. In oktober worden de suikerbieten geoogst, vervoerd per boot, naar de fabriek om er suiker van te maken.
10. In het tekenatelier van de tekenaar Semei [?] worden zijn tekeningen vergroot zodat er wand- en vloerkleden van gemaakt worden.
11. Handwerk van een touwslagerij. Opnamen van het hele proces van vlas tot touw.
12. Houtzaagmolen 'de Herder' in werking.

Version 1
Language: n/a
Sound: n/a
Aspect: n/a
Duration: n/a

» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate