Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Pakpak-Batak (Indonesia, North Sumatra) - Playing on the Open End-blown Flute »sordam«   [Title Translation]

Pakpak-Batak (Indonesien, Nordsumatra) - Spielen auf der Längsflöte »sordam«   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1981
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Author: Artur Simon
Producer: Franz Simon
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Production company: IWF (Göttingen)
Editing: Manfred Krüger
Photography: Manfred Krüger


Λέξη - κλειδί: Pakpak-BatakBatak, Flöte, indische Musik, Unterhaltungsmusik, Unterhaltungsmusik, light music, Music, ['flute', 'flute']

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
In a performance ordered for the film the musician and farmer Berlian Kabeakan from Petall village near Sukaramai plays on the open end-blown flute sordam. The bamboo flute has four finger-holes. The music, played for self-entertainment or in a small circle, is partly based on Pakpak folk-songs.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 7 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 2
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 7 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 3
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 7 min

» 
Μήκος Κόπιας: 77 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια