Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Rond de Zuiderzee   [Original Title]

Zuiderzee   [Alternative Title]
Zuiderzeefilm   [Alternative Title]
Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1941
Είδος: n/a
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Editing: Bernard Keulen
Production company: Nederland Film
Director of photography: Frans Dupont
  Walt Verweij
Producer: Egbert van Putten
Screenplay: Egbert van Putten    Περιεχόμενο:
  • nld
Impressies van (de gebieden rondom) de Zuiderzee: Handel, drooglegging, oude ambachten, folklore, stadsgezichten, et cetera.
Onvoltooide documentaire met nationaal-socialistische tendenzen over de "roem" van het Nederlandse volk in verleden (handel, stadsgezichten) en heden (drooglegging).

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: NitrateVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: 1554 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: 1559 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 3
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: n/aVersion 4
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 1560 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate