Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

DDR-Magazin 1969/06   [Original Title]

Χώρα: German Democratic Republic
Έτος παραγωγής: 1969
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Commissioned by: Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
Director: Horst Winter
Production Company: DEFA    Περιεχόμενο:
  • deu
- Leipziger Messe (märz 1969)
Walter Ulbricht besucht franz. Pavillion, DDR-Exponate (in der Staatsdelegation u.a. auch Willi Stoph und Erich Honecker)
- Gäste
Vietnamesisches Neujahrsfest in Berlin, u.a. mti Botschaftlern der DRV. Ausbildung junger Vietnamesen in DDR-Betrieben
- Industrie
Pharmazeutische Industrie in Jena (Jenapharm)
- Wahl des BRD-Präsidenten in West-Berlin (u.a. Joseph Skaub, Adolf von Thadden, Gerhard Stoltenberg, Karl-Uwe von Hassel
* brutales Vorgehen der West-Berliner Polizei gegen Demonstranten
* Erklärung des finnischen Justizministers für DDR-TV gegen Revanchismus in BRD und völkerrechtswidrige Wahl des Bundespräsidenten in Westberlin; fordert diplomatische Anerkennung der DDR
* Gabriele Seyfert Eiskunstlaufweltmeisterin (Colorado Springs)

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 11 min

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια