You are here: Home
Document Actions

Details

MFI 132   [Original title]

Country of Origin: Hungary
Year of origin: 1926
Genre: Newsreel
Locations of shooting: n/a

Credits
Production Company: Magyar Filmiroda Rt.


2748
MAGYAR HÍRADÓ 132.
Kiadja: a Magyar Film Iroda r. t.
Budapest, VI., Paulay Ede utca 52.
(1)
A mohácsi gyászünnepély. 1526-1926.
(2)
Mohács történelmi város látképe.
{Mohács látképe, több felvétel}
(3)
Utcai részletek.
{Kisvárosi utcakép, Szentháromság szobor, földszintes házak
Duna part Mohácsnál, hajóállomás
Mohács főutcája üzletekkel, forgalommal}
(4)
Törökdomb. E helyről nézte végig Szolejmán szultán a végzetes magyar-török ütközetet 1526. augusztus 29-én.
{Magaslat}
(5)
A mohácsi csatatér, itt halt hősi halált 26.000 magyar.
{Sík terület}
(6)
A csatakápolna. E helyen történt az utolsó ellenállás.
{Templomépület}
(7)
A Cselepatak torkolata. E helyen vesztette életét II. Lajos magyar király.
{Csele patak és környéke}
(8)
Magyarország kormányzója, a királyi Hercegek és notabilitások Mohácsra érkeznek.
{Horthy Miklós érkezik, fogadják
Hajón érkező vendégek}
(9)
Dr. Fischer Ferenc, Baranya vármegye főispánja üdvözli a Kormányzót.
{Dr. Fischer Ferenc beszél Horthy előtt}
(10)
Dr. Margitai Lajos, Mohács város polgármestere üdvözli a Kormányzót.
{Dr. Margitai Lajos mélyen meghajolva köszönti a kormányzót}
(11)
Zichy Gyula gróf, kalocsai érsek, Tomory utóda felszenteli a fogadalmi templom alapkövét.
{Alapkőletétel, Horthy Miklós és a jelenlévő előkelőségek kalapácsütése
Zichy Gyula beszenteli a templom helyét. Koszorúzások}
(12)
Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter emlékbeszédet tart.
{Klebelsberg Kuno beszél}
(13)
A cselepataki Emlékoszlopnál József Ferenc királyi herceg tartja az emlékbeszédet.
{József Ferenc királyi herceg beszél, ünnepi közönség}
(14)
Dr. Pekár Gyula beszél.
{Pekár Gyula beszél}
(15)
Ridvanbég Oglu Huszrev Bej a török köztársaság követe beszél.
{Ridvanbég Oglou Huszrev Bej beszél}
(16)
A Kormányzó Őfőméltósága az ország nevében megkoszorúzza az emlékművet.
{Horthy Miklós koszorút helyez el az emlékműnél}
(17)
A királyi hercegek megkoszorúzzák az emlékoszlopot.
{Egymás után helyezik el a koszorúkat az emlékműnél}
(18)
Scitovszky Béla a nemzetgyűlés elnöke megkoszorúzza az emlékművet a nemzetgyűlés nevében.
{Scitovszky Béla beszél, és koszorút helyez el az emlékműnél}
(19)
Dr. Margitai Lajos polgármester Mohács város koszorúját helyezi el.
{Margitai Lajos beszél, és koszorút helyez el az emlékműnél}
(20)
Díszmenet.
{Tisztek előtt elvonuló díszlépéses menet}
(21)
Vége

Version 1
Language: n/a
Sound: Silent film
Aspect: n/a
Duration: n/a

» 
Length 170 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Hungarian National Film Archive, Budapest
License Information Film can be licensed