You are here: Home
Document Actions

Details

École de sauvetage en Australie, Une   [Original Title]

Oefenschool voor menschlievend hulpbetoon   [Assigned Title]
Country of Origin: France
Year of origin: 1911
Genre: Documentary film
Locations of shooting: n/a

Credits
Production company: Pathé Frères - Imperium Film


Opnamen van jonge leerlingen die zich aan de kust van Cheltenham oefenen in het ter hulp komen van een in nood verkerend schip, in het redden van drenkelingen en in het 'weder opwekken der levensgeesten'.

Version 1
Language: ndl (Intertitles)
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Acetate
» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base AcetateVersion 2
Language: n/a
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base NitrateVersion 3
Language: n/a
Sound: Silent film
Aspect: n/a
Duration: n/a

» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate