Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

École de sauvetage en Australie, Une   [Original Title]

Oefenschool voor menschlievend hulpbetoon   [Assigned Title]
Χώρα: France
Έτος παραγωγής: 1911
Είδος: Documentary film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Pathé Frères - Imperium Film    Περιεχόμενο:
  • nld
Opnamen van jonge leerlingen die zich aan de kust van Cheltenham oefenen in het ter hulp komen van een in nood verkerend schip, in het redden van drenkelingen en in het 'weder opwekken der levensgeesten'.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: NitrateVersion 3
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate