You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.07   [Original Title]

Soviet Lithuania No.07   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1975
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Kėdainiai district, Vilnius, Uojan (Russia)

Credits
Director: B. Pajėdienė
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: R. Damulis
  J. Matonis
  K. Matuzevičius


Keywords: Politics, economy, international relations, culture, education, sport, agriculture, Politika, ekonomika, tarptautiniai santykiai, kultūra, mokslas, sportas, žemės ūkis
Dailės paroda "Mūsų kaimas" Vilniaus Parodų rūmuose. Kėdainių rajono “Rytų aušros” kolūkio darbo veteranas H. Adomavičius prie savo portreto Vilniaus Parodų rūmuose. Portretas nutapytas kūrybinėje dailininkų stovykloje “Rytų aušros” kolūkyje. Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro “Trimitas” vadovas ir dirigentas R.Balčiūnas diriguoja orkestrui koncerto Vilniaus Sporto rūmuose metu. Socialistinio lenktyniavimo sutarties pasirašymo iškilmės tarp Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos geriausiųjų melžėjų susitikimas. Baikalo - Amūro magistralės statyba. Kauno pramoninio projektavimo instituto, statančio Uojano gyvenvietę Baikalo-Amūro magistralėje vyriausias inžinierius Jonas Sokas žiūri brėžinius.Maisto produktų šaldymo įrengimų specialistų simpoziumas. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos profsąjungų 7-oji žiemos spartakiada. Švedijos pasiuntinys TSRS Engas.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 231,9 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 229 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:07:38

» 
Length 229 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed