You are here: Home Úvod
Document Actions

Úvod

filmarchives online poskytuje snadný a rychlý přístup ke katalogizačním informacím filmových archivů z celé Evropy. Prostřednictvím tohoto vícejazyčného webového portálu lze filmová díla vyhledávat podle obsahu, filmografických údajů a fyzických vlastností filmového materiálu. Výsledky vyhledávání poskytnou informaci o existenci a lokaci materiálů a také potřebné kontaktní údaje na příslušné archivy. Zaměření databáze je především na nehrané filmy, to znamená na dokumentární, výukové, zpravodajské, cestovní, reklamní, vědecké, průmyslové, experimentální a sportovní filmy, dále na snímky animované. filmarchives online je výsledkem projektu MIDAS - Moving Image Database for Acces and Re-use of European Film Collections, který byl zahájen v lednu 2006 jako dvouletý pilotní projekt programu MEDIA Plus Evropské unie. Podílí se na něm 18 institucí a archivů pod vedením Deutsches Filminstitut – DIF e. V..

 

Více informací o projektu MIDAS

Více informací o zúčastněných archivech

 

To nejzajímavější z archivů

 

Ve čtvrtém pokračování naší nepravidelné řady představujeme Victora Vicase (1918-1985), režiséra, jehož práce byly až do nynější doby velmi přehlíženy. Vicasovy úspěchy v roli režiséra, producenta, kameramana, střihače a herce, počínaje rokem 1938 až do jeho smrti v roce 1985, jsou významným svědectvím o vývoji filmu v období studené války.

Mezi lety 1945 a 1953 se Vicas zabýval produkcí více než čtyřiceti krátkých dokumentů a hraných filmů, pracoval ve Francii, Německu, Rakousku, Jugoslávii, Turecku, Izraeli, ve Spojených Státech i Kanadě a v mnoha jiných zemích. Všechny tyto filmy většinou vznikly jako součást „Marshallova plánu“ (na příklad „Working Together“, 1961; „Jour de peine“, 1952) a měly za úkol podporovat koncept demokracie v poválečné Evropě. Další filmy byly natočeny z pověření OSN a jiných mezinárodních institucí (na příklad „ The Children´s Republic“, 1947; „Bread and Wine“, 1947; „Italy Rebuilds“, 1947). V Izraeli, kde se Vicas zamýšlel usadit na delší dobu, produkoval šest filmů (na příklad „48 Hours A Day“, 1949; „Day of Independence“, 1951).

Prvním celovečerním Vicasovým filmem v Západním Německu se stal titul „Weg ohne Umkehr“, 1953. Další tento režisér natočil ve Velké Británii, Francii (na příklad „Je Reviendrai à Kandara“, 1957) a v Hollywoodu („The Wayward Bus“, 1957). V polovině šedesátých let minulého století začal Vicas pracovat pro televizi, produkoval dokumentární filmy a seriály ve Francii a Spojených Státech („Les Brigades du Tigre“, 1974-78).

Neustále se opakujícími tématy v dílech tohoto filmaře jsou konflikty mezi zeměmi východu a západu, politické násilí a především rozvoj Izraele. S tímto státem se Vicas, který opustil Německo v roce 1933 a jako žid „bez občanství“ bojoval proti Němcům ve francouzské a v americké armádě, cítil spříbuzněn. Deutsche Institut – DIF e.V., který má práva k části pozůstalosti Victora Vicase, přidal s laskavým svolením vdovy po tvůrci, paní Li Erben, záznamy o 18 filmech tohoto režiséra do databáze filmarchives online.

Filmy Victora Vicase

 

 

 

Please note: The participating institutions contribute, enrich and supplement information from their local archive databases to filmarchives online independently and on their own responsibility.

 

MEDIA2Za podpory programu
MEDIA Plus
Evropské unie