Nacházíte se zde: Úvod
Akce dokumentĹŻ

Ăšvod

PLEASE NOTE THAT THE SEARCH RESULT DISPLAY OF THIS WEBSITE IS CURRENTLY NOT FUNCTIONING. WE ARE WORKING TO FIX THIS PROBLEM AND APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE.

filmarchives online poskytuje snadnĂ˝ a rychlĂ˝ přístup ke katalogizaÄŤnĂ­m informacĂ­m filmovĂ˝ch archivĹŻ z celĂ© Evropy. ProstĹ™ednictvĂ­m tohoto vĂ­cejazyÄŤnĂ©ho webovĂ©ho portálu lze filmová dĂ­la vyhledávat podle obsahu, filmografickĂ˝ch ĂşdajĹŻ a fyzickĂ˝ch vlastnostĂ­ filmovĂ©ho materiálu. VĂ˝sledky vyhledávánĂ­ poskytnou informaci o existenci a lokaci materiálĹŻ a takĂ© potĹ™ebnĂ© kontaktnĂ­ Ăşdaje na příslušnĂ© archivy. ZaměřenĂ­ databáze je pĹ™edevším na nehranĂ© filmy, to znamená na dokumentárnĂ­, vĂ˝ukovĂ©, zpravodajskĂ©, cestovnĂ­, reklamnĂ­, vÄ›deckĂ©, prĹŻmyslovĂ©, experimentálnĂ­ a sportovnĂ­ filmy, dále na snĂ­mky animovanĂ©. filmarchives online je vĂ˝sledkem projektu MIDAS - Moving Image Database for Acces and Re-use of European Film Collections, kterĂ˝ byl zahájen v lednu 2006 jako dvouletĂ˝ pilotnĂ­ projekt programu MEDIA Plus EvropskĂ© unie. PodĂ­lĂ­ se na nÄ›m 18 institucĂ­ a archivĹŻ pod vedenĂ­m Deutsches Filminstitut – DIF e. V..

 

VĂ­ce informacĂ­ o projektu MIDAS

Více informací o zúčastněných archivech

 

To nejzajímavější z archivů

 

Ve čtvrtém pokračování naší nepravidelné řady představujeme Victora Vicase (1918-1985), režiséra, jehož práce byly až do nynější doby velmi přehlíženy. Vicasovy úspěchy v roli režiséra, producenta, kameramana, střihače a herce, počínaje rokem 1938 až do jeho smrti v roce 1985, jsou významným svědectvím o vývoji filmu v období studené války.

Mezi lety 1945 a 1953 se Vicas zabĂ˝val produkcĂ­ vĂ­ce neĹľ ÄŤtyĹ™iceti krátkĂ˝ch dokumentĹŻ a hranĂ˝ch filmĹŻ, pracoval ve Francii, NÄ›mecku, Rakousku, Jugoslávii, Turecku, Izraeli, ve SpojenĂ˝ch Státech i KanadÄ› a v mnoha jinĂ˝ch zemĂ­ch. Všechny tyto filmy vÄ›tšinou vznikly jako součást „Marshallova plánu“ (na příklad „Working Together“, 1961; „Jour de peine“, 1952) a mÄ›ly za Ăşkol podporovat koncept demokracie v pováleÄŤnĂ© EvropÄ›. Další filmy byly natoÄŤeny z pověřenĂ­ OSN a jinĂ˝ch mezinárodnĂ­ch institucĂ­ (na příklad „ The Children´s Republic“, 1947; „Bread and Wine“, 1947; „Italy Rebuilds“, 1947). V Izraeli, kde se Vicas zamýšlel usadit na delší dobu, produkoval šest filmĹŻ (na příklad „48 Hours A Day“, 1949; „Day of Independence“, 1951).

PrvnĂ­m celoveÄŤernĂ­m VicasovĂ˝m filmem v ZápadnĂ­m NÄ›mecku se stal titul „Weg ohne Umkehr“, 1953. Další tento reĹľisĂ©r natoÄŤil ve VelkĂ© Británii, Francii (na příklad „Je Reviendrai Ă  Kandara“, 1957) a v Hollywoodu („The Wayward Bus“, 1957). V polovinÄ› šedesátĂ˝ch let minulĂ©ho stoletĂ­ zaÄŤal Vicas pracovat pro televizi, produkoval dokumentárnĂ­ filmy a seriály ve Francii a SpojenĂ˝ch Státech („Les Brigades du Tigre“, 1974-78).

Neustále se opakujĂ­cĂ­mi tĂ©maty v dĂ­lech tohoto filmaĹ™e jsou konflikty mezi zemÄ›mi vĂ˝chodu a západu, politickĂ© násilĂ­ a pĹ™edevším rozvoj Izraele. S tĂ­mto státem se Vicas, kterĂ˝ opustil NÄ›mecko v roce 1933 a jako Ĺľid „bez obÄŤanstvĂ­“ bojoval proti NÄ›mcĹŻm ve francouzskĂ© a v americkĂ© armádÄ›, cĂ­til spříbuznÄ›n. Deutsche Institut – DIF e.V., kterĂ˝ má práva k části pozĹŻstalosti Victora Vicase, pĹ™idal s laskavĂ˝m svolenĂ­m vdovy po tvĹŻrci, panĂ­ Li Erben, záznamy o 18 filmech tohoto reĹľisĂ©ra do databáze filmarchives online.

Filmy Victora Vicase

 

 

 

Please note: The participating institutions contribute, enrich and supplement information from their local archive databases to filmarchives online independently and on their own responsibility.

 

MEDIA2Za podpory programu
MEDIA Plus
Evropské unie