Nacházíte se zde: Úvod
Akce dokumentĹŻ

Ăšvod

filmarchives online poskytuje snadnĂ˝ a rychlĂ˝ přístup ke katalogizaÄŤnĂ­m informacĂ­m filmovĂ˝ch archivĹŻ z celĂ© Evropy. ProstĹ™ednictvĂ­m tohoto vĂ­cejazyÄŤnĂ©ho webovĂ©ho portálu lze filmová dĂ­la vyhledávat podle obsahu, filmografickĂ˝ch ĂşdajĹŻ a fyzickĂ˝ch vlastnostĂ­ filmovĂ©ho materiálu. VĂ˝sledky vyhledávánĂ­ poskytnou informaci o existenci a lokaci materiálĹŻ a takĂ© potĹ™ebnĂ© kontaktnĂ­ Ăşdaje na příslušnĂ© archivy. ZaměřenĂ­ databáze je pĹ™edevším na nehranĂ© filmy, to znamená na dokumentárnĂ­, vĂ˝ukovĂ©, zpravodajskĂ©, cestovnĂ­, reklamnĂ­, vÄ›deckĂ©, prĹŻmyslovĂ©, experimentálnĂ­ a sportovnĂ­ filmy, dále na snĂ­mky animovanĂ©. filmarchives online je vĂ˝sledkem projektu MIDAS - Moving Image Database for Acces and Re-use of European Film Collections, kterĂ˝ byl zahájen v lednu 2006 jako dvouletĂ˝ pilotnĂ­ projekt programu MEDIA Plus EvropskĂ© unie. PodĂ­lĂ­ se na nÄ›m 18 institucĂ­ a archivĹŻ pod vedenĂ­m Deutsches Filminstitut – DIF e. V..

 

VĂ­ce informacĂ­ o projektu MIDAS

Více informací o zúčastněných archivech

 

To nejzajímavější z archivů

 

Ve čtvrtém pokračování naší nepravidelné řady představujeme Victora Vicase (1918-1985), režiséra, jehož práce byly až do nynější doby velmi přehlíženy. Vicasovy úspěchy v roli režiséra, producenta, kameramana, střihače a herce, počínaje rokem 1938 až do jeho smrti v roce 1985, jsou významným svědectvím o vývoji filmu v období studené války.

Mezi lety 1945 a 1953 se Vicas zabĂ˝val produkcĂ­ vĂ­ce neĹľ ÄŤtyĹ™iceti krátkĂ˝ch dokumentĹŻ a hranĂ˝ch filmĹŻ, pracoval ve Francii, NÄ›mecku, Rakousku, Jugoslávii, Turecku, Izraeli, ve SpojenĂ˝ch Státech i KanadÄ› a v mnoha jinĂ˝ch zemĂ­ch. Všechny tyto filmy vÄ›tšinou vznikly jako součást „Marshallova plánu“ (na příklad „Working Together“, 1961; „Jour de peine“, 1952) a mÄ›ly za Ăşkol podporovat koncept demokracie v pováleÄŤnĂ© EvropÄ›. Další filmy byly natoÄŤeny z pověřenĂ­ OSN a jinĂ˝ch mezinárodnĂ­ch institucĂ­ (na příklad „ The Children´s Republic“, 1947; „Bread and Wine“, 1947; „Italy Rebuilds“, 1947). V Izraeli, kde se Vicas zamýšlel usadit na delší dobu, produkoval šest filmĹŻ (na příklad „48 Hours A Day“, 1949; „Day of Independence“, 1951).

PrvnĂ­m celoveÄŤernĂ­m VicasovĂ˝m filmem v ZápadnĂ­m NÄ›mecku se stal titul „Weg ohne Umkehr“, 1953. Další tento reĹľisĂ©r natoÄŤil ve VelkĂ© Británii, Francii (na příklad „Je Reviendrai Ă  Kandara“, 1957) a v Hollywoodu („The Wayward Bus“, 1957). V polovinÄ› šedesátĂ˝ch let minulĂ©ho stoletĂ­ zaÄŤal Vicas pracovat pro televizi, produkoval dokumentárnĂ­ filmy a seriály ve Francii a SpojenĂ˝ch Státech („Les Brigades du Tigre“, 1974-78).

Neustále se opakujĂ­cĂ­mi tĂ©maty v dĂ­lech tohoto filmaĹ™e jsou konflikty mezi zemÄ›mi vĂ˝chodu a západu, politickĂ© násilĂ­ a pĹ™edevším rozvoj Izraele. S tĂ­mto státem se Vicas, kterĂ˝ opustil NÄ›mecko v roce 1933 a jako Ĺľid „bez obÄŤanstvĂ­“ bojoval proti NÄ›mcĹŻm ve francouzskĂ© a v americkĂ© armádÄ›, cĂ­til spříbuznÄ›n. Deutsche Institut – DIF e.V., kterĂ˝ má práva k části pozĹŻstalosti Victora Vicase, pĹ™idal s laskavĂ˝m svolenĂ­m vdovy po tvĹŻrci, panĂ­ Li Erben, záznamy o 18 filmech tohoto reĹľisĂ©ra do databáze filmarchives online.

Filmy Victora Vicase

 

 

 

Please note: The participating institutions contribute, enrich and supplement information from their local archive databases to filmarchives online independently and on their own responsibility.

 

MEDIA2Za podpory programu
MEDIA Plus
Evropské unie