Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Links Διαδικτυακές πύλες Αναζήτησης Μεταδεδομένων (Βιβλιοθήκες και Αρχεία)
Ενέργειες Εγγράφων

Διαδικτυακές πύλες Αναζήτησης Μεταδεδομένων (Βιβλιοθήκες και Αρχεία)

Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) is the cooperative library network of the library community in the German Laender Berlin and Brandenburg. KOBV runs an Internet portal which gives access to the catalogues and services of all participating libraries. The mission of KOBV is to improve the information infrastructure in Berlin and Brandenburg and to develop new library services basing on Web technologies.
Karlsruhe Virtual Catalog KVK – more than 500 million books and serials in library and book trade catalogues worldwide.
BAM is an acronym for "Bibliotheken, Archive, Museen": i.e. libraries, archives, museums. The BAM-Portal combines digital catalogues, finding aids and inventories from these three kinds of institutions to offer a simultaneous research for literature, records and artefacts. Website in German only!