You are here: Home
Document Actions

Details

De ITA tentoonstelling   [Assigned Title]

Country of Origin: Netherlands
Year of origin: 1928
Genre: Documentary film
Locations of shooting: n/a

Credits
Production company: Orion Filmfabriek


Twee koninklijke bezoeken aan de ITA ( Indische Tentoonstelling Arnhem) in Kasteel Zijpendaal.

Eerste deel: Koningin-Moeder Emma komt aan op het landgoed van kasteel Zijpendaal en wordt ontvangen door burgemeester De Monchy van Arnhem en mr. Huges, voorzitter van de ITA. Emma wordt vergezeld door een vrouw in het wit - misschien een hofdame. De dochters van mr. Huges bieden de koningin bloemen aan. Er volgt een rondleiding over het ITA-terrein. Tussentitel: "Een bijzonder ontroerend oogenblik was het, toen voor het Batak-huis twee Indonesische vrouwen volgens hun landsgebruik voor H.M. neerknielden en Haar eerbiedig bloemen aanboden." De koningin vertrekt weer per auto.
Tweede deel: Vier heren met hoge hoed komen aanlopen over ITA-terrein. Dan de tussentitel: "Na de officieele opening in het Theater gingen de Prins, de Autoriteiten en de vele genoodigden een rondgang over de tentoonstelling maken." In het gezelschap bevinden zich drie ministers: Slotemaker de Bruine van Arbeid, Handel en Nijverheid, Konigsberger van Koloniën en Lambooij van Defensie. Ook Commissaris van de Koningin van Gelderland, Schelto baron van Heemstra, en oud-generaal J.C. Snijders zijn aanwezig. Daarna volgt een stoet van voornamelijk heren in pak en een enkele dame. Er worden stands bezocht waar Indonesische handwerkslieden hun ambacht tonen: hoedenvlechters en zilversmeden. Daarna beelden van de theeschenkerij van de Vereniging voor de Theecultuur in Nederlands Indië.
Er is ook een Indisch restaurant, 'Warong Djawa', "...waar de Djongo's van de Rotterdamsche Lloyd de gasten bedienen". Daarna een imitatie-koppensneller, nogmaals mr. J. Huges en tot slot het vervaardigen van Panamahoeden door meisjes van het Mariapatronaat te Paramaribo.

Version 1
Language: ndl (Intertitles)
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Fine Grain Master
Base Acetate
» 
Length 249 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Answerprint
Base Acetate
» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base AcetateVersion 2
Language: n/a
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate