You are here: Home Bidra
Document Actions

Bidra

Er dere interessert i å gjøre deres filmarkiv eller samlinger tilgjengelig på nettet gjennom filmarchives online? Her finner dere den viktigste informasjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Deutsches Filminstitut – DIF
MIDAS
Julia Welter
Schaumainkai 41
60596 Frankfurt/Main
Phone: +49 (0)69 96 12 20 403
Fax: +49 (0)69 96 12 20 999
E-mail: welter@deutsches-filminstitut.de

Hva er fordelene ved å være med i filmarchives online?

Gjennom filmarchives online gjøres innholdet i deres arkiver tilgjengelig i den foreløpig eneste katalogen som dekker hele EU-regionen. Dersom deres arkiv allerede finnes tilgjengelig på nett, vil deltagelse i filmarchives online gi muligheten til å nå et større publikum med deres filmer. Dersom deres arkiv ikke er tilgjengelig på nettet tilbyr filmarchives online muligheten til å realisere dette på en enkel måte.

Kan vårt arkiv delta i filmarchives online?

Som regel, ja. Vi er alltid ute etter mer audiovisuelt materiale. Fordi filmarchives online er en europeisk filmarkivportal bør deres institusjon imidlertid befinne seg i et EU-land eller et land som i fremtiden vil tilsluttes EU. Hvorvidt deres arkiv er privat eller offentlig, spiller ingen rolle. Filmene som legges til databasen må imidlertid være tilgjengelige.

Hva slags audiovisuelt materiale kan legges ut på filmarchives online?

Det finnes ingen sjanger-restriksjoner. For øyeblikket tillater filmarchives online sine brukere å søke etter non-fiction eller semi-fiction, slik som dokumentarer, filmaviser, amatøropptak, industrifilm, reklamer, opplæringsfilm, osv.

Finnes det noen mediumsrestriksjoner?

Nei. Selv om filmarchives online hovedsakelig fokuserer på faktiske filmruller, er det også åpent for å inkludere andre medier, som video, DVD og diverse digitale formater. Det er mulig å linke direkte til digitalt materiale.

Hvilke tekniske minstekrav stilles for å delta?

Data må leveres i formatet XML (eXtended Markup Language), sammen med en DTD (Document Type Description). Dersom det ikke er mulig å levere data i filformatene som brukes av filmarchives online, er man nødt til å foreta transformasjoner (mappings) av dataelementene (fields) fra originalformatet til målformatet. (Ytterligere teknisk informasjon om denne prosessen fåes ved henvendelse.) Denne oppgaven kan, om nødvendig, utføres av DIF. Innen utgangen av 2007 vil standardiserte mappings for MARC-, MPEG7- og Dublin Core-formatene være mulig.

Hvilke andre minstekrav stilles til våre katalogdata?

For å overføre data til filmarchives online kreves et minimum av meta-data. Spesielt trenger vi tittel og grunnleggende informasjon (opphavsland og produksjonsår), samt et kort innholdsresymmé i form av et synopsis og/eller nøkkelord. Ytterligere informasjon fåes ved henvendelse.

Vil vår katalog være direkte søkbar via filmarchives online?

Nei. Et «ekte» meta-søk, som henter informasjon direkte fra de deltagende databasene, er ikke mulig gjennom filmarchives online. Deres data er derimot tilgjengelig gjennom en sentral database som henviser tilbake til originalkilden. Så snart dere har godtatt samarbeidet og deres tilgang til katalogen er satt opp, kan dere oppdatere deres data hos filmarchives online når som helst.

Hva med sikkerheten til vår katalog og vårt IT-system?

Verken DIF eller noen tredjepart vil kunne logge seg på deres systemer om dere deltar i vår felleskatalog. Vi overfører kun data til vår filmarchives online-server. Ingenting sendes tilbake til dere. Deres katalog og IT-systemer vil derfor ikke påvirkes.

Er det mulig å gjøre arkivet delvis tilgjengelig gjennom filmarchives online? Finnes det noe minimum antall titler eller kopier for å bidra?

Ja, det er mulig å bidra med deler av arkivet. Det er ingen krav til antall filmer som må deles for å bidra. Ta gjerne kontakt angående størrelsen og profilen til deres samling.

Er det mulig å delta i filmarchives online dersom jeg jobber med salg av film?

Vi kan ikke gi generelle svar på dette, siden mange faktorer spiller inn. Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon.