Nacházíte se zde: Úvod Partneři DEFA Stiftung
Akce dokumentů

DEFA Stiftung

Sbírky DEFA Stiftung obsahují nejen úplnou filmovou produkci východoněmeckých filmových studií DEFA, ale také záznamy orální historie pamětníků.

Posláním DEFA Stiftung je uchovávání filmů vyrobených v DEFA – bývalých východoněmeckých filmových studiích – jako součásti německého národního kulturního dědictví a jejich využívání k veřejnému prospěchu. DEFA Stiftung také poskytuje granty na projekty, stipendia a ocenění a přispívá tak k podpoře německé filmové kultury a filmového umění. Vedle toho vytváří sbírku orální historie pamětníků z oboru a spravuje Zeitzeugen-Archiv Thomas Grimm.

DEFA Stiftung je samostatná nezisková organizace se sídlem v Berlíně. Byla založena německou federální vládou 15.12.1998. Filmové sbírky nadace DEFA, které představují významnou část německého kulturního dědictví, byly nadaci svěřeny jako zdroj financování aktivit nadace. Uchovávání filmů vyrobených ve východoněmeckých filmových studiích DEFA je posláním nadace, stejně jako jejich využívání k veřejnému prospěchu a k podpoře a financování německé filmové kultury a umění.

Sbírky DEFA Stiftung zahrnují veškerou produkci východoněmeckých filmových studií DEFA za téměř 50 let jejich existence. Sbírky se skládají z:

  • 950 hraných a krátkých hraných filmů,
  • 820 animovaných filmů,
  • 5.800 dokumentárních a zpravodajských filmů,
  • 4.000 zahraničních filmů s německým dabingem,
  • non-published and outtake materials from DEFA productions,
    nezveřejněných materiálů z produkce DEFA, fotografií, plakátů, námětů a scénářů, propagačních materiálů, partitur filmové hudby a dokumentů týkajících se oficiálního schvalovacího procesu.

Se svými 12.000 tituly se DEFA Stiftung věnuje šíření a předávání vzdělání v oblasti kultury. Její filmy přispívají k diskusi o společensky závažných otázkách a hodnotách. Filmografické údaje o všech filmech jsou zahrnuty v databázi přístupné na internetových stránkách DEFA Stiftung.

Při naplňování svého poslání financuje DEFA Stiftung projekty předložené soukromými osobami, veřejnoprávními subjekty i neziskovými organizacemi. O poskytnutí podpory rozhoduje na základě žádostí výběrová komise tvořená členovy poradního orgánu nadace. Nadace podporuje a financuje vědecké a žurnalistické práce o filmech DEFA, výstavy, symposia a další aktivity v oblasti filmové kultury. Dále podporuje projekty kin a muzeí a poskytuje stipendia, sloužící k rozvoji německé filmové kultury a přípravě nových filmových projektů. Od svého založení v roce 1998 rozdělila DEFA Stiftung cca 2.3 mil. euro na podporu a financování filmové kultury a umění, z toho 500.000 euro jen v roce 2004.


DEFA-Stiftung