Jūs esate čia: Pradžia Partneriai DEFA Foundation
Dokumento veiksmai

DEFA Foundation

DEFA fondo archyvą sudaro Rytų Vokietijos DEFA filmų studijos produkcija ir vėlesni žodinės istorijos dokumentai.


DEFA fondas – ne pelno siekiantis juridinis asmuo, kurį 1998 metų gruodžio 15 dieną Berlyne įkūrė Vokietijos Federalinė Vyriausybė. DEFA fondo archyvą sudaro Rytų Vokietijos DEFA filmų studijos produkcija ir vėlesni žodinės istorijos dokumentai. Šio fondo misija – saugoti DEFA, buvusios Rytų Vokietijos filmų studijos, filmus ir rūpintis jų kaip Vokietijos nacionalinio kultūros paveldo dalies viešu panaudojimu. Paskirstydamas projektų lėšas, stipendijas ir premijas, Fondas remia Vokietijos filmų kultūrą ir kino meną. Fondas taip pat yra surinkęs daug žodinės istorijos dokumentų ir Thomo Grimmo archyvą.

DEFA filmų archyvą sudaro Rytų Vokietijos DEFA filmų studijos produkcija, sukurta beveik per 5 dešimtmečius: 950 vaidybinių ir trumpametražių vaidybinių filmų; 820 animacinių filmų; 5800 dokumentinių filmų ir kino kronikos žurnalų; 4000 vokiečių kalba įgarsintų užsienio filmų; nepublikuota ir darbinė medžiaga, plakatai, scenarijai, filmų juodraščiai, reklaminė medžiaga, su oficialia cenzūra susiję dokumentai. Visų filmų filmografinė informacija yra duomenų bazėje, kuri prieinama per Fondo tinklalapį.

Įgyvendindamas savo misiją, DEFA fondas remia projektus, kuriems paraiškas teikia privatūs asmenys, viešosios įstaigos ir ne pelno siekiančios institucijos. Atrankos komitetą sudaro Fondo patariamosios tarybos (the Foundation Advising Council) nariai. Fondas remia mokslinius ir žurnalistinius DEFA filmų tyrinėjimus, parodas, simpoziumus, kino teatrų ir muziejų projektus bei kitus filmų kultūrą apimančius įvykius, skiria stipendijas Vokietijos filmų kultūros raidos studijoms ir naujų filmų projektams. Nuo savo įsikūrimo DEFA fondas skyrė maždaug 2,3 milijonų eurų filmų menui ir kultūrai remti. Vien 2004 metais buvo skirta 500000 eurų.

DEFA Foundation