You are here: Home Partneři Národní filmový archiv (NFA)
Document Actions

Národní filmový archiv (NFA)


Národní filmový archiv byl založen roku 1943 a je jedním z největších filmových archivů na světě. Základ jeho sbírek tvoří filmy domácí produkce, včetně výjimečně rozsáhlé sbírky němých hraných filmů.

Národní filmový archiv v Praze byl založen Českomoravským filmovým ústředím v roce 1943 a je jedním z největších filmových archivů na světě. V roce 1946 se stal členem Mezinárodní federace filmových archivů (Fédération Internationale des Archives du Film - FIAF). Základním posláním Národního filmového archivu je shromažďování, uchovávání, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních a písemných materiálů dokumentujících národní filmovou produkci, vznik a vývoj filmového umění, život českého národa a významné světové události.

Základem sbírek Národního filmového archivu, vůči kterému mají výrobci ze zákona nabídkovou povinnost, jsou positivní a negativní materiály domácí produkce, tj. hrané a nehrané (dokumentární, animované, populárně-naučné, zpravodajské a jiné) filmy od počátků české kinematografie v r. 1898 do r. 1991. Velmi cennou součástí archivních sbírek jsou zpravodajské filmy dokumentující život českého národa a významné osobnosti do roku 1990. Z mezinárodního pohledu je unikátní, že se dochovaly dvě třetiny němých hraných filmů domácí produkce. Totéž, až na ojedinělé výjimky, platí pro celou národní produkci hraných zvukových filmů

Součástí sbírek je i velký počet zahraničních filmů, které podávají ucelený obraz vývoje filmového umění. Zvláště cenná je pak sbírka filmů vyrobených před 1. světovou válkou, sbírka grotesek z let 1912-1929 a sbírka zpravodajských filmů o významných světových událostech.

Filmové sbírky v současné době obsahují asi 28.000 kopií hraných filmů, 32.000 kopií nehraných filmů, 9.500 negativů hraných filmů a 15.000 negativů nehraných filmů. NFA pravidelně rozšiřuje svou sbírku natáčením současných událostí a významných osobností české společnosti na 35 mm film. Celkový rozsah sbírky je 130 milionů metrů filmu. 100 tun filmu je uchováváno na vysoce hořlavém (nitrocelulosovém) podkladu. Každoročně je na bezpečný materiál překopírováno asi 150.000 metrů filmu.

Další významnou součástí sbírek NFA je sbírka fotografií (více než 500.000 fotografií z českých a zahraničních filmů, fotografie filmových osobností a z filmových událostí), 50.000 plakátů, více než 100.000 reklamních a propagačních materiálů, několik tisíc kostýmních a scénických návrhů, scénářů a jiné písemné dokumentace z bývalých československých filmových společností a jejich předchůdců, z dalších archivů a jiných institucí.

Vedle uchovávání filmů pracuje NFA také na jejich restaurování. Pro lepší dostupnost jsou požadované materiály často digitalizovány ve specializovaných laboratořích. NFA systematicky vytváří rozsáhlou databázi archivovaných filmů a jiných materiálů. Usiluje také o uchování tzv. orální historie české kinematografie - sbírka Osobnosti české kinematografie obsahuje přes 400 hodin zvukových nahrávek se vzpomínkami a rozhovory s významnými českými filmaři.

Knihovna, která pečuje o 61.750 knih, časopisů a nových informačních médií (CD atd.), patří k nejlepším knihovnám v České republice.

Všestranná práce filmových historiků a pracovníků oddělení teorie a dějin filmu zahrnuje také vyučování a publikační činnost. Národní filmový archiv vydává klíčová filmografická díla v češtině a angličtině (katalogy Český hraný film I. 1898 – 1930, Český hraný film II. 1930 – 1945, Český hraný film III. 1945 – 1960, Český hraný film IV. 1961 – 1970; od roku 1992 pravidelně také Filmovou ročenku), filmové antologie (historické a teoretické práce), původní i překladovou literaturu a periodika Filmový přehled a Iluminace (měsíčník pro teorii, historii a estetiku filmu).

 

Národní filmový archiv