You are here: Home
Document Actions

Details

MFI 40   [Original title]

Country of Origin: Hungary
Year of origin: 1924
Genre: Newsreel
Locations of shooting: n/a

Credits
Production Company: Magyar Filmiroda Rt.


(1)
MAGYAR HÍRADÓ 40. Kiadja a Magyar Film Iroda rt. Budapest, VI., Szerecsen utca 52.
(2)
I. Ferencz József apostoli királyunk ötven éves uralkodói jubileumára kezdeményezett rom. kath. templomnak alapkőletételi ünnepélye a Tisztviselő-telepen.
{Ünnepi felvonulás, testőrök, cserkészcsapat zászlóval,
Főpapok, papok csoportja}
(3)
A Kormányzó, királyi hercegek, hercegprímás és notabilitások a templom területére érkeznek.
{Érkező előkelőségek (Horthy nem látható) gyülekeznek az alapkő körül}
(4)
A templom alapköve.
{Az alapkő (ppl) csigasoron függ
Kis fehér kalapáccsal egymás után vetnek keresztet a kőre}
(5)
A hercegprímás az építendő templom területét felszenteli.
{Csernoch János hercegprímás a főpapok és az ünneplő közönség kíséretében körbejárja a teret (Rezső tér) és a füstölővel beszenteli az építendő templom területét}
(6)
Fraknói Vilmos püspök temetése. A Magyar Tudományos Akadémia épületéből. 1843 - 1924.
{Apponyi Albert gróf érkezik a temetésre
Tudományos akadémia bejárata gyászdrapériával borítva
A koporsót hozzák ki az épületből és viszik a halottaskocsira
A halottaskocsi elindul, utána a koszorúkkal megrakott kocsik}
(7)
A Ludovica Akadémiát 1894-ben végzett növendékek és tanáraik harmincéves találkozója.
{-}
(8)
Harminc év előtt.
{Fiatal ludovikások a kertben játszanak, birkóznak, hancúroznak
Magas rangú katonatisztek kis csoportja
Kary Béla (ppl)}
(9)
Ma.
{Emlékmű koszorúzása}
(10)
Kary Béla, ki az évfolyamot mint első végezte, ma mint m. kir. altábornagy beszédet intéz bajtársaihoz.
{Kary Béla beszéd közben (ppl)}
(11)
Díszmenet.
{Díszszázad vonul az ünneplők előtt}
(12)
Az MTK és VAC footballmérkőzése. Eredmény 1:0.
{Csoportkép a játékosokról
Mezőnyjáték kapu előtt is}
(13)
Vége

Version 1
Language: n/a
Sound: Silent film
Aspect: n/a
Duration: n/a

» 
Length 154 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Hungarian National Film Archive, Budapest
License Information Film can be licensed